В последно време ние, българите с увреждания, имаме сериозни проблеми с новия закон за хората с увреждания и правилата, които поставя той относно личната помощ. Има много ощетени, много недоволни и много застрашени от този закон хора. Какво правим ние? Говорим си във фейсбук, гневим се пасивно, ругаем се един друг безрезултатно. Върши ли ни работа това? Ни най-малко! Изпуснем малко пара и това е. Тръпнем от мисълта докъде ще доживеем, останали без помощ и подкрепа, не смеем да правим планове за утрешния ден дори, замисляме се за евтаназия.

Случайно попаднах на една статия в Интернет, в която авторът Майкъл Торнтън дава много ясни подсказки какво е необходимо да направи човекът с увреждане, когато се стигне до отстояване на права. Да помислим по тях, а?

От преводача

 

Как ние, хората, които живеят с увреждания, да спрем да позволяваме на другите, които нямат увреждания, да вземат решения за нас без нас? Не можем просто да предположим, че те трябва да „си го знаят“. Трябва да вземем решение и да говорим повече.

За да говорим, ние трябва да сме готови да говорим за това, защо животът ни като хора с увреждания има значение. Трябва да говорим не само пред политическите лидери, но и пред собствениците на предприятия, религиозните лидери, приятели и семейството и широката общественост за живота ни, нашите нужди, за желанията и правата ни.

Говорейки за живота си, считам, че не трябва да се фокусираме толкова много върху негативните аспекти (макар и те да имат значение), както и върху положителните резултати. Като говорим за нашите нужди, трябва да кажем истината. Не трябва да казваме, че не ни е нужно много, ако това не е вярно. Ако се нуждаем от помощ, за да живеем пълноценен и продуктивен живот, трябва да говорим за нея. Когато признаете, че се нуждаете от помощта на другите, можете да помогнете на другите да получат подкрепа в бъдеще.

Разговорът с другите за нашите желания е различен от това да говорим за нашите нужди. Желанията са неща, които се надяваме или желаем в живота. Те не са неща от живота или смъртта, които ще направят голяма разлика, но те са част от това, което ние сме като хора. Те са важен аспект на по-добър живот с увреждане.

Не се страхувайте да се изказвате за правата си по Закона за американците с увреждания и други закони и политики, които ни защитават като хора с увреждания. Когато бъдете дискриминирани, важно е да знаете какво да кажете в своята защита. Не е много трудно да се изследват фактите по закона, но дори и да е трудно да се намерят конкретни неща във вашата ситуация, там има помощ – или от други хора, които са били на ваше разположение или от ресурси за правна помощ, които могат да направят още изследвания.

Започнете да заемате позиция, като първо говорите за себе си, какво трябва да знаят другите и защо имате право на вашите нужди и желания.

Автор – Майкъл Торнтън/Michael Thornton

Превод – Нина Жишева