Гордостта при увреждания означава, че се гордеете с цялото си аз, което включва и вашето увреждане. Това означава, че разбирате вашите ограничения, включително хронична болка или заболяване, но приемате и обичате това, което сте. Гордостта с увреждания означава различни неща за различните хора, затова предлагаме да разгледате ресурсите по-долу, за да научите повече по темата.

В отговор на негативните възгледи за увреждането и за насърчаване на правата на човека се появи гордостта на хората с увреждания. Много хора разглеждат своето увреждане като неразделна част от това, което са, а не като недостатък или нещо, което трябва да бъде отделено от тяхната идентичност. Хората с увреждания понякога се определят от обществото като жалки или безпомощни, които чакат лекарство за решаване на евентуални проблеми. Този възглед за хората с увреждания накърнява доверието и самочувствието им, особено след като важността на това да нямаш увреждания (дискриминация срещу хората с увреждания) е толкова разпространена.

Самозастъпничество

Самозастъпничеството е просто защита на собствените права, а не други хора, които се застъпват от ваше име. В общността на хората с увреждания има много самозастъпници, които се стремят към промяна в политиката и обществото, която пряко влияе върху живота им. Но това, че сте самозащитник, не означава, че водите битките сами – вие се борите заедно с други с подобни цели.

Значението на израза

Важно е да се позиционира думата човек преди увреждането като често използваната фраза „човек или хора с увреждане“. Мнозина смятат, че тази формулировка гарантира, че хората могат да гледат отвъд увреждането, за да видят този човек такъв, какъвто е, докато други смятат, че това допълнително заклеймява увреждането, като го отделят от своята идентичност.

Критиците на езика, който за първи път обръщат внимание на това, обикновено предпочитат думата човек да е първа. Последното се използва във фрази като „лице с увреждане“ или „аутист“, където самоличността на хората с увреждания е на първо място и е неразривно свързана с личността. Тази терминология често се предпочита от самозастъпниците и организациите, ръководени от хората с увреждания, и става все по-популярна.

Независимо от това как някой се идентифицира, важно е да се спазват термините, които се  използват, за да се опишат хората с увреждания. Ако не сте сигурни как да се изразите, добре е да попитате.

Превод – Нина Жишева