На 25.11.2016 г. в конферентната зала на хотел “Акорд” в София се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Центъра за независим живот.

Председателят на сдружението Капка Панайотова разказа за извършената работа през 2015 г., както и за десетте месеца на 2016 г. Състоя се избор на нов Управителен Съвет, в който след поименно гласуване, влязоха следните 5 човека с най-голям брой гласове: Капка Панайотова, Лиза Бочева, Емилия Христова, Анна Янина и Ваня Пандиева. Новоизбраният УС единодушно преизбра за Председател на сдружението Капка Панайотова. На избраните честито! Сега ни предстоят нови битки по пътя за независим живот на хората с увреждания!