Между 10 и 16 август 2009 г. група български младежи посетихме Финландия във връзка с младежки обмен по проект, наречен „Едно пътуване към социалното включване”.

Всеки един ден от седмицата по време на обмена, преминаваше в срещи със значими личности, застъпници за човешки права, знакови фигури със своите постижения, опит и позиции не само за хората с увреждания, но и за цялото финландско общество. Обсъжданите теми бяха свързани с историята на движението за независим живот във Финландия, участието на младите хора в политическите процеси на национално и европейско ниво, както и с постижението на закона за социалните услуги в общността и личната помощ. Това не бяха просто формални работни заглавия за участниците. Това бяха силно въздействащи, реални житейски истории и битки, представени през човешкия и индивидуален опит на всеки един от гост-говорителите на обмена.

Всяка вечер имаше организирани различни тематични вечери, посветени на финландските и български кулинарни традиции и обичаи. Специално време бе посветено на лапландския бит и култура, илюстрирани с традиционна кухня, приготвена лично от финландските участници.

Тази визита беше втори етап от обмена, осъществен между 18 и 25 юли 2008 г., когато финландски младежи посетиха България.