Здравейте, приятели!

Бюджетът за 2013 година на организациите на и за хора с увреждания, членове на НСИХУ, беше определен на  4 470 000 лева и вероятно си ги харчат.

В проекта за Бюджет 2014 сумата, предвидена за тези организации, е 4 569 000… и вероятно пак ще бъдат похарчени. Нали не подлагате думите ми на съмнение?

 

Въпросът ми към вас е следният:

 

[poll id=”7″]