ДА РАЗРУШИМ БАРИЕРИТЕ!
Как? Като се съберем повече хора с увреждания и наши организации, които споделяме едни и същи ценности: свобода на избора, рехабилитация чрез участие в живия живот, достъпност на физическата среда, достъп до училище, работа, кино и театър, влакове и автобуси, достъп до качествени инвалидни колички и други помощни приспособления.

Нашата мрежа, разпростряла се от Бургас през Стара Загора, Казанлък и София та чак до Видин, кани всички заинтересовани организации на хора с увреждания, които упражняват застъпничество за човешки права чрез политики и са готови на активни действия, да се включат в:

  • Изработване на обща стратегия;
  • Обучение за одит на средата и нейната достъпност;
  • Кампания за достъпност.

Организации, които подкрепят мерките за социално подпомагане – услуги за хора с увреждания в специална среда, организиране на благотворителни акции и други социални помощи – едва ли ще се чувстват добре в мрежа за РАЗРУШАВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ.

Много ще се радваме, ако желаещите да се присъединят към нас отговорят на следните въпроси:

  1. Кои са трите неща, с които се гордее вашата организация?
  2. Кои са партньорите ви в ежедневната битка за равнопоставеност (не за специално отношение)?
  3. Кое събитие, организирано от вас, е привлякло най-много внимание?

Очакваме знаци от вас до 05.05.2010 – за добро или не – на електронната поща: da_razrushim_barierite@abv.bg.

Бургас – Кольо Тодоров и морската компания
Видин – Митко Николов и дунавската чета
Казанлък – Мария Гинева и артистичните души на онези, които мислят за бъдещето на нашите деца
София – Капка Панайотова и още десетки поборници за човешки права
Стара Загора – Людмила Борисова и Тоня Димитрова с множество знайни и незнайни бунтари