Когато мислите за успеха и увреждането, какво е първото нещо, което ви идва на ум? Смятате ли, че двете могат да вървят ръце за ръка или мислите, че са безвъзвратно разделени?

Съществува обща представа за успеха и увреждането, че хората с увреждания не могат да постигнат същите неща като хората без увреждания поради именно поради увреждането, а това изобщо не е вярно. Ще ви изненадам – хората с увреждания могат да бъдат успешни! Да, може да ни отнеме повече време, за да изпълним определени задачи и може да се нуждаем от адаптации, за да можем да правим неща като хората без увреждания, но това не е нещо отрицателно или нещо, за което да се срамуваме, просто правим изпълнението достъпно, така че да можем да се справим до същия стандарт като всички останали.

Говоря за своите постижения в блога си. Аз съм отговорна и честна с всички вас, не правя нищо, за да се покажа. Правя го, защото искам да помагам на другите и да се разбия често срещаните погрешни схващания около загубата на зрението и увреждането. Мисля, че успехът и уврежданията са тема, която трябва да бъде обсъдена.

Има ли връзка между успеха и увреждането?

Хората с увреждания работят също толкова упорито, колкото и хората без увреждания. Всъщност, може да се твърди, че трябва да работим още по-упорито, защото често се сблъскваме с бариери за достъп или трябва да намерим алтернативни начини за изпълнение на задачите. Наличието на алтернативни методи за изпълнение на задачите не означава, че ние ги правим по различен начин от хората без увреждания, просто ги правим по различен начин. Светът не е напълно достъпен, обществото не винаги вижда този проблем, но това не означава, че не можем да постигаме успехи.

Доста често се сблъскваме със стигмата, че хората с увреждания успяват и постигат целите си поради съжаление и че очакванията от нас са занижени. Нека ви кажа, че това изобщо не е така. Ние постигаме целите си, независимо от нашите увреждания, а не заради тях. Получавах ли добри оценки в училище, получих ли степен и работа заради увреждането си? Не, не! Хората не си мислеха, “О, я да я съжаля и да й позволя да постигне каквото си иска”, постигнах всичко това, защото се трудих и бях решена. Наличието на увреждане няма нищо общо с нашите постижения и не ги дефинира.

Разбира се, моето увредено зрение ми е дало много уникални умения, като например да съм уверена в това, че се справям добре с брайловото писмо, ползвам бастун и възможност да използвам широк спектър от помощни технологии, всички тези умения ми помагат в живота и могат да определят бъдещето ми , но те не са единствените причини да постигна целите си. Те ми представят много уникални умения, които изглеждат добре, но става въпрос само за това, как аз използвам тези умения, за да успея и ефективно  ги използвам.

Да, моето увреждане ми даде умения, но постиженията ми не са заради увреждането на зрението ми и със сигурност не съм ги постигнал единствено въз основа на това, че съм сляпа, изобщо не! Наличието на увреждане не означава автоматично, че човек ще постигне каквото си иска. Трябва да работим усилено, точно както всички останали.

Докато нашето увреждане може да е причината да имаме някои специализирани умения, нашият успех не се основава на нашето увреждане и ние не постигаме нещата поради него.

Холи Тък

Превод от английски