“Да го направим наистина” е въведение и полезен пътеводител за това как можете да направите обучителните програми и стажовете във вашата организация, институция или фирма, отворени и достъпни за всеки. Може да използвате брошурата като възможност за започване на действия, като практични насоки, спрямо които може да сравнявате доколко успешна е вашата работа по достъпността до момента, или просто за вдъхновение.

“Да го направим наистина” се издава с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма “Развитие на гражданското общество”, 2004 г., в рамките на проект “Обучението като средство за заетост” на Център за независим живот – София.

Можете да изтеглите брошурата от тук.