През изминалата седмица в общественото пространство къде спонтанно, къде най-целенасочено, тръгнаха дебати относно това да продължава ли да съществува досегашната институция на Териториално-Експертните Лекарски Комисии, по-популярни като ТЕЛК, или не.

По този повод Център за независим живот, на 18.01.2015г., организира прес-конференция в Прес-центъра на НДК. Бяха поканени представители на електронните медии и пресата. За наша радост и задоволство събитието ни беше зачетено от почти всички поканени. 

На прес-конференцията г-жа Капка Панайотова, Председател на УС на ЦНЖ, запозна журналистите с тезата на Центъра, която като цяло е, че тези решения етикетират с неприемливи етикети хората с увреждания в България, не спомагат с нищо за подобряване на жизнените условия, не предлагат никаква подкрепа, използват за оценка на увреждането остарели медицински методи и пренебрегват приетия в широкия свят социален подход. Според експертите от ЦНЖ увреждането няма нищо общо с работоспособността, стига да бъдат взети необходимите мерки за ефективни решения при компенсирането на изгубения дефицит, вследствие на увреждането.

Повече подробности, виж тук.