От месец март 2009 г. Центърът за независим живот започна работа по проект „Кампания за лична помощ и човешки права на хората с увреждания”. Той се изпълнява в партньорство с фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин. Партньор на проекта е и норвежката организация за хора с увреждания УЛОБА.

Повече…