Доброто намерение бе декларирано на среща между Джейми Болинг – изп. директор на Европейската мрежа за независим живот и омбудсманът на България Константин Пенчев и неговия зам. Хюсеин Исмаил. Ангажиментът пое лично г-н Исмаил, като подчерта, че този акт зависи от политическата воля на няколко институции.

Ратификацията на Конвенцията означвава, че България ще гарантира независимият живот на хората с увреждания у нас и ще има европейски мониторинг върху политиките й към тях. Г-н Пенчев подчерта, че настоява Ратификацията да се случи преди промените в законодателството, защото така се гарантира, че те ще се извършват в обозрими срокове в близко бъдеще. Обратният вариант – първо промени в законодателството, а после Ратификация означава разтакаване с години. Той подчерта желанието на институцията омбудсман да мониторира прилагането на Конвенцията, стига да се дадат законови основания за това.

По молба на Джейми да разкажат за някои добри примери в практиката на институцията да защитава правата на хората с увреждания, г-н Пенчев подчерта, че техните правомощия са сравнително ограничени. Основната отговорност за това се пада върху Комисията за защита от дискриминация. Въпреки това г-н Исмаил даде конкретни и ярки примери за индивидуални жалби, които омбудсманите са разгледали и разрешили.

За личната ангажираност на г-н Константин Пенчев и г-н Хюсеин Исмаил към каузата за независим и достоен живот на всички българи говорят две техни инициативи, свързани с децата. Първата е чрез книжка, която е предназначена за детските градини. Тя учи малчуганите какви са правата на децата и как да уважават както своите, така и чуждите права.

Втората е свързана с една нова идея – да се изучава предметът „гражданско общество” в училище. Той ще бъде свързан именно с етичните механизми, по които функционира съвременното общество и ще застъпва философията за уникалността и ценността на всеки един човек. Г-н Пенчев и Капка Панайотова от Център за независим живот си обещаха сътрудничество в разработването на темите, свързани  хората с увреждания и включването им в живота на общността.

Джейми оцени високо идеята на предмет „Гражданско общество” в училище и работата с децата в детските градини и обеща да ги изтъква като добра българска практика в работата си като директор на Европейската мрежа за независим живот.