Хепънингът събра заедно потребителите на услугата, техните асистенти, приятели, съмишленици и журналисти. На купон като на купон! Сред красотата на природата и наслаждавайки се на хубавото време, едни пробваха късмета си в риболова, други се возиха на водно колело, трети предпочетоха да побъбрят с приятели.

Журналистите също взеха активно участие в празника – освен многото интервюта, които проведоха, те истински се наслаждаваха на събитието, усмивките не слизаха от лицата им и с жив интерес разговаряха официално и неофициално с всички. Те са сред партньорите, на чието съдействие разчитаме и се надяваме в усилията да убедим държавните институции да включат програмата “Асистент за независим живот” сред своите приоритети, защото тя прави реално възможни независимостта и пълноценния живот на хората с увреждания.

С отбелязването на първата година от своя свободен живот, потребителите на услугата “Асистент за независим живот” на ЦНЖ започват и кампания в нейна подкрепа. Преди една година 30 човека с увреждания поеха риска да експериментират в родни условия една европейска практика, която им даде усещането за свобода и предизвика тяхната инициативност. Днес, изправени пред алтернативата да се върнат към стария си начин на съществуване в изолация, те призовават за адекватни действия от страна на политици и министри. Като символ на жаждата за свобода и независимост, те пуснаха на свобода три бели гълъба. Гълъбите обаче не излетяха във висините, а решиха да останат на покрива на заведението, за да напомнят за катастрофалните последствия, до които води изолацията. Често си задавам въпроса защо продължава да битува схващането, че човек може да живее всякак. И всъщност живот ли е това да стоиш затворен между четири стени като птица в клетка…питам се също забравят ли птиците да летят, когато дълго са били заключени, както хората не смеят да мечтаят, оковани в затвореното пространство на липсата на алтернатива?

Свободата на различните днес е въпрос на политическа воля.