Ако искате да вземете своя живот в свои ръце, сами да избирате и назначавате своите асистенти, да живеете качествено и достойно като нашите колеги в Европа, елате на 5 ноември в 11 ч. пред езерото „Ариана” в Борисовата градина в София. Нека заедно да отидем до сградата на Народното събрание и да поднесем проектозакон за лична помощ на нашите законодатели и да заявим волята си като пълноправни граждани на страната, защото ние живеем днес и сега!

С организирания Поход на свободата искаме да увенчаем работата си по изработването на проектозакон за личната помощ.

Зад проектозакона стоят представители на 5 граждански организации, които от години работят за промяна на нагласите към хората с увреждания чрез активни застъпнически действия в подкрепа на техните човешки права и достоен живот. Екип на тези организации (Фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин, сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък и Център за независим живот – София) с професионалното и експертно сътрудничество на група от юристи изготви проектозакон за личната помощ. За първи път в България инициативни хора с трайни физически увреждания – самите те потенциални ползватели на лична помощ, предприемат активни целенасочени действия за постигане на законодателни нововъведения, чрез приемане на изработения от тях самите проектозакон.
Личната помощ е качествено нова услуга за българската социална система, макар и утвърдена в страните-членки на Европейския съюз. Тя се основава на радикално нов механизъм за предоставяне на услуги в общността, който има и допълнителен ефект, а именно овластяване и на хората с увреждания. Личната помощ е жизнено важна за хората с увреждания, за да се почувстват те равнопоставени и пълноценни при участието си в обществения живот.
Фокусът на предлагания проектозакон е да се създаде правна рамка, която да гарантира достъпа до лична помощ на всеки човек с увреждане, който иска да управлява сам живота си и да има контрол върху помощта, която му осигурява държавата.
Ако бъде приет този политически документ ще развие и утвърди принципите на независимия живот, ще даде право на хората с увреждания да учат, да работят, да се развиват.
В средата на месец септември 25 българи участваха в станалия вече традиционен Поход на свободата в Страсбург. Основното искане на участниците там беше личната помощ да стане основно човешко право на хората с увреждания. В Страсбург се срещнахме с българските депутати в Европейския парламент. По време на специална среща с тях разговаряхме основно за механизма лична помощ и за ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Нашето желание е подобен поход, насочващ вниманието на обществеността към проблемите на хората с увреждания, да се проведе и у нас. Ние вярваме, че това е възможност нашите гласове да бъдат чути от българските депутати и в отговор на това, те да повлияят върху взимането на парламентарни решения на европейско ниво.

Искания на участниците в Похода на свободата – София 2009 към българските народни представители.
1. Настояваме за приемането на закон, който да гарантира правото на лична помощ – основния механизъм за подкрепа, чрез който хората с увреждания могат да живеят и работят в естествената си общност и чрез който могат да водят независим живот.
2. Призоваваме българския парламент да гарантира, че независимият живот ще има ключова роля в политиките на българските власти, както е заявено в Стратегията на ЕС по уврежданията, в Плана за действие по уврежданията и в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и във Факултативния протокол към нея.
3. Призоваваме българския парламент да ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол към нея, така че всички разпоредби в тях да станат част от политиките и регулациите на Европейския съюз.
Очакваме ви!

Ако Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас. Лице за контакти: Галина Георгиева – 983-25-15;  0886 407 919 ; cil@cil.bg


С уважение,

Капка Панайотова
изпълнителен директор
сдружение „Център за независим живот”

Митко Николов
председател
сдружение „Достоен живот” – Видин

Кольо Тодоров
председател
Фондация „Достоен живот” – Бургас

Тоня Димитрова
председател
сдружение „Ти избираш” – Стара Загора

Мария Гинева
председател
сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък