Това са Сашко и Деница. Запознахме се с тях, преди две години, когато, освен с прекрасна усмивка, с която ни посрещна младежът, ние усетихме у него и огромното желание да се учи и развива, въпреки трудностите, пред които е изправен. Взаимно си поставихме за цел да направим още едно училище в София достъпно за всички деца, независимо дали са с увреждане или не.

Повече…