През декември 2014 г. година Европейската мрежа за независим живот, която познаваме повече като ENIL, издаде една прекрасна и преполезна книжка, наречена Миторазбивач.

Повече…