Походът на свободата е събитие, организирано от Европейската мрежа за независим живот (European Network on Independent Living, http://www.enil.eu/), което се провежда на всеки две години от 2003 г насам. Целта е да се даде възможност на хора с увреждания от цяла Европа да се срещнат със свои съмишленици и да обменят опит, знания, идеи и вдъхновение; да се срещнат със своите евродепутати, както и с тези от Междупартийната група по уврежданията, за да отстояват правото си на независим живот.

Тази година Походът на свободата беше по-специален: шести по ред в 10-та юбилейна година на тази инициатива. Около 230 човека (хора с увреждания и техните асистенти) от над 20 европейски държави присъстваха на 4-дневното събитие, включващо разнообразна програма от конференции, мотивиращи речи, семинари и разбира се самият Поход до Европейския Парламент.

Повече…