На 3 юни – малко  след честването на Денят на детето представители на Център за независим живот отбелязаха Денят на Мимикрията – причинен от болест по социалните услуги, обричаща хиляди деца и млади хора  на невъзможност за независим живот.

На пресконференция в София прес Капка Панайотова, Митко Николов и Нина Жишева от Център за независим живот представиха доклад  “Повече от същото или Мимикрията – болест по социалните услуги в България” – сравнителен анализ на методиките за предоставяне на различни услуги в общността.          

Повече…