На 31 март членове на ЦНЖ и привърженици на идеята за независим живот се събраха от цяла България за важно обсъждане – как да стане така, че да се разпадне бракът по сметка на НСИХУ и държавата. 

С кратък преглед на последните месеци започна Капка Панайотова. Тя припомни, че работата на консултативния съвет бе анализирана в дълбочина от доклад по програма, финансирана от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, който ясно показа дълбоката инвалидизация на системата. Партньорите от Центъра за Модерна политика, БЦНП и БХК показаха и доказаха, че НСИХУ е колабирал до брак по сметка с държавата и паразитира върху болезнената социална тема „интеграция на хората с увреждания”. Това стартира кампания „Системата куца”, целяща да прикове вниманието на общество и институции към корумпираната и неефективна социална политика в сферата на уврежданията. Независимо от множеството пресконференции и сигнали, които подадохме директно към отговорните институции /Министерски съвет, МТСП и Министерство на финансите/ – не се стигна до качествена промяна в контрола над съвета. Забелязаха се няколко панически и козметични мерки като създаване на сайт, отразяващ работата на съвета, но той само подсили усещането, че срещите и работата му са непрозрачни и неефективни.

Повече…