Близо 500 000 души с увреждания са получили подкрепа със средства от държавния бюджет през 2018 г. За добавки за социална интеграция през същата година са били платени 151 568 051 лв. Това се посочва в Доклада за изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания в периода 2016-2018 г., който беше одобрен от правителството. (цитат)

Ти да видиш! И, Вие дами и господа министри и зам.-министри, получихте ли обратна връзка? Колко човека, според Вас, се почувстваха подкрепени, а не ощетени? Нека аз да ви я дам тази обратна връзка – Вие просто пропиляхте едни 151 милиона и половина лева без да постигнете нищо! Както казваше една моя приятелка – дори на нищото половината! Няма да питам МТСП или пък казионните, верни Вам организации, каква печалба изкара от това. Животът на българите с увреждания изобщо не се промени, дори за някои се влоши! (бел. моя)

Документът отразява постигнатите резултатите в изпълнението на държавната политика за хората с увреждания по посочените в националната стратегия ключови приоритети до 2020 г. , съобщават от правителствения пресцентър.

Те са свързани с осигуряване на достъп до среда за живеене, качествено образование и здравни услуги, заетост, възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. (цитат)

Мооооля?! Моооооля?! Както би казала една известна героиня от малкия екран. Постигнати резултати в държавната политика за хората с уреждания???? Ма къде ги видяхте тези резултати, бе хора??? Де го този достъп до среда за живеене? Де го това качествено образование? Па то и здравни услуги, па то и заетост, па то и възможности за спорт и туризъм, култура и т.н. и т.н. Колко хора, според Вас, живеят в достъпни жилища, спортуват в достъпни места, ходят на туризъм? Питам Ви аз – колко хора видяхте да се разхождат по улиците свободно, да ходят на театър, на пазар? Как не Ви е срам! Как не ви е съвестно така да си въртите политиките и толкова безхаберни да сте, бе дами и господа министри и зам.-министри? А? Нека аз да Ви кажа – сътворихте си една национална програма за достъпност и мобилност, но й сложихте непосилни срокове и условия, само и само да отчетете дейност, но и да не харчите много пари! Виж, това как не Ви е срам, на това не мога аз да отговоря. Вие си го носете срама! (бел. моя)

Правителството одобри и плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2019-2020 г.

Подобряването на достъпа на хора с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност са част от мерките, заложени в Плана.

Документът съдържат конкретни мерки и дейности, съобразно ангажиментите на държавните институции, имащи отношение към политиката за хора с увреждания и прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

В Плана са заложени приоритетите в изпълнението на държавната политика в тази област като: осигуряване на достъп до среда за живеене, транспорт и транспортни услуги, информация и комуникации; осигуряване на достъп и приобщаване на всяко дете в образователната система и възможности за обучение през целия живот; осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги и др. (цитат)

Няма да разкажа колко се посмях на изписаната с главна буква дума План. Нали се сещате как ни звучи на нас, българите с увреждания, тая дума? Чували сме я и продължаваме да я чуваме вече десетки годни наред. И все с главна буква! Вашите стратегии и планове си ги мъкнете от десетилетия и все в бъдеще време са изписани. Все Ви предстои да вършите нещата и все нищо не сте свършили. Ние все на едно място си стоим – бедни, недостатъчно образовани, нещастни, все контингент на социалното подпомагане. И през цялото това време Вие все чутовни планове градите. Поне двайсет години Ви чакаме да я направите тая достъпна среда, да създавате по-добри условия за живот и реализация, за спорт и туризъм. Имало било ангажименти на държавните институции по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ти да видиш! Колко държавни институции наказахте за несправяне с тези ангажименти? Точно николко! Ама то и иначе не може, защото, ако наказвахте, досега да не е останала институция ненаказана. Никоя не изпълнява никакви ангажименти! Но виж, щом е заложено в Плана, изпълнили сте си задачите. Изпълнили, ама друг път! (бел. моя)

В плана се предвиждат по-целенасочени, последователни, координирани и рационални действия и подходи от страна на всички заинтересовани страни, с оглед не само постигане на целите, заложени в Националната стратегия за хората с увреждания, но и във връзка с прилагане на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Република България. (цитат)

Даааа, в Плана се предвижда това и онова. Отново. Ако не бях достатъчно възпитана щях да използвам едни други думички, характерни за колоритния Северозапад, посветени на тоя План. По-целенасочени действия, а? По-целенасочени от кои? Имало ли е изобщо някакви целенасочени действия, та сега тия да са по-? Отново си пишете отчетите едно към гьоторе, отново си пеете приспивни песнички (напразно!) и отново едни големи пари бяха пропилени за нищо! (бел. моя)

Нина Жишева