„Бялата книга” е стратегически документ, изработен от платформа „Социални политики” и подкрепен от неправителствени организации от цялата страна.

Пълното наименование на документа е „Бяла книга – ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи”. Документът има претенцията да бъде “заявката” на гражданските организации за успешна социална подкрепа. Изложените в него принципи са всъщност основните оси, към които една социална политика трябва задължително да се придържа, за да бъде тя успешна. Освен това, документът прави и оценка на de facto случващото се в България. Същностната част на документа е посветена на конкретните препоръки, които следва да се приемат от правителството.

„Бялата книга” бе представена на 26 ноември 2009 г. на конференция, организирана от Български център за нестопанско право в качеството му на член на платформа „ Социални политики”. По време на конференцията беше представен и английският опит в прилагането на принципа на индивидуалните бюджети в социалната сфера.

Пълният текст на документа може да намерите тук!