В отговор на покана, отправена към граждани и граждански организации да направят предложения за промени в Правилника за работата на НС и за граждански контрол на работата му, ЦНЖ направи предложение в рамките на 42-тото Народно събрание да бъде създадена МЕЖДУПАРТИЙНА ГРУПА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА УВРЕЖДАНИЯТА. Предложението ни е мотивирано от изключително слабите резултати от политиките, водени в сферата на увреждания в годините на прехода, тревожното изоставане в работата по реформите, които трябва да бъдат направени, за да бъде приведено българското законодателство в синхрон с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която България ратифицира на 26-ти януари  2012 г. Целия текст на предложението можете да видите тук.