ДНЕВЕН РЕД

на срещата

по проект „ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА УВРЕЖДАНИЯТА – УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС“

град София, 16.12.2011 г.

10.30 ч. – 11.00 ч. Регистрация

11.00 ч. – 11.20 ч. Представяне на програмата на деня и целите на срещата

11.20 ч. – 11.40 ч. 2011г. – такава, каквато си я направихме ние

11.40 ч. – 13.00 ч. 2011г. – през очите на присъстващите

13.00 ч. – 13.30 ч. Обяд

13.30 ч. – 15.00 ч. Работа по тематични групи – транспорт, достъпност, образование, лична помощ

15.00 ч. – 15.30 ч. Кафе и домашни сладки

15.30 ч. – 17.00 ч. Представяне на групите и изработване на план за действие през 2012г.

17.00 ч. – 19.00 ч. Купон с отбелязване на добрите примери от годината (с домашни кулинарни шедьоври и чаша вино)

Ще има възможност за пряко включване по темите през Skype: cil-bulgaria