Център за независим живот започна в рамките на кампанията “Системата куца” усилени срещи с политици, носещи отговорност за тежкото положение, в което се намират хората с увреждания у нас.  Срещите са част от инициатива, посветена на 5. май – европейски ден за протест на хората със специфични нужди. Призът “бастун” се дава за тези сакатлъци на системата, за които е отговорен съответният държавен служител.

Ето текста, с който ЦНЖ придружи своето “отличие”: 

текст

На срещата с министъра по труда и социална политика присъстваха Митко Николов, Петър Кичашки и Ива Дойчинова.

В началото на дискусията представителите на ЦНЖ изразиха благодарност за бързата реакция на МТСП и готовността за  среща. Подчертахме, че желанито ни не е да обвиняваме, а да търсим диалог, сътрудничество и градеж на ефективни и смислени политики за хората с увреждания в духа на Конвенцията на ООН, която България ратифицира на 26 януари 2012 г.

Митко Николов и Петър Кичашки споделиха своите виждания и анализи за работата на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания, базирани на доклада, направен от Института за модерна политика, Българския център за нестопанско право и Българския хелзингски комитет.  “Имаме своите документални доказателства, че НСИХУ куца. Липсата на прозрачност в неговата работа, липсата на адекватен сайт и документация го превръщат в черна кутия и по-скоро пречка, отколкото предпоставка за  реформа в социалната политика у нас”, каза Петър Кичашки. Митко Николов добави, че нашата работа няма за цел да извършва преврат или да застрашава същестуването на Съвета, а по-скоро да оцени обективно неговата работа и да създаде условия за  прозрачност и ефективност. “Създадохме методика, с която може да се извършва обществено наблюдение не само на конкретния орган, а и на всички консултативни съвети”, добави той.

Министър Младенов изтъкна факта, че при управлението на Съвета трябва да се има предвид държавната политика и действащото законодателство. Според тази рамка субсидирането на национално представените организации предполага една добра работа от тяхна страна. “Въпреки това”, каза той, “при мен идват много хора, които са слепи, глухи и с различни увреждания. Когато ги запитам: “Вие членувате ли в Съюза на слепите, глухите и други подобни, на които се дават средства, за да правят програми за вас?”, те ми отговорят: “Не!” В същото време при мен постъпиха много сигнали за злоупотреби с тези средства.” Това е дало основание на министъра да подаде доклад към финансовото министерство за проверка и разследване на тези случаи. От няколко месеца тази проверка се извършва от ведомството на министър Дянков. Тотю Младенов спомена, че на национално представените НПО не са правени проверки от 20 години и направи аналогия с липсващите проверки в църквата. Налагащият се извод е, че това са области, над които тегне стигма и нежелание някой да се усъмнява в “добросъвестността” на духовенството или пък на хората с увреждания.

В тази връзка Митко Николов направи предложение да се направи и проверка на “представителността” на тези организации, която никой от години не е проверявал – каква е действителната им членска маса, как се генерира, какви са организациите по места и най-вече какви услуги и програми предоставят те за интеграция и социализация.

На финала на срещата министър Младенов предложи програма, по която можем да действаме заедно за промяна на статуквото и прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Предложенията на Тотю Младенов са:

Бастун.
  • отваряне на работната група по Конвенцията за нови експерти (вкл. от ЦНЖ) и това да стане още при първата ѝ среща в най-близко бъдеще;
  • да се помисли как да се промени структурата на НСИХУ, така че да стане по-ефективна и прозрачна. Да се помисли за  промяна на правилника за дейността му;
  • да се работи по критериите за представителност на НПО, като за тази цел да се използва опита на други страни от ЕС и методиката на Световната здравна организация по предложение на ЦНЖ.

В края на срещата Митко Николов връчи бастуна и грамотата на министър Младенов с уговорката, че я получава в качеството си на институция, която има тежко наследство. Тотю Младенов прие бастуна с усмивка и каза, че когато системата няма нужда да се подпира с подобни средства всички ние ще бъдем доволни.

Следващата ни среща /с бастун/ е утре и ще бъде със зам. кмета по социалните дейности в Столична община Албена Атанасова.