Здравейте! Аз съм Петя, но за приятелите си съм Малечка Палечка. За тези, които ме познават, аз съм онова, дребничко момиче, което впечатлява с огнения поглед и гласовитостта си. Иначе обичам да пиша,  обичам да се смея, обичам животните… май и цветята обичам. Живея в Защитено жилище за младежи с физически увреждания в гр. Луковит. Заедно с още девет други млади хора. Защитеното жилище е открито на 1 юни 2009 година. По документи и по закон се води като защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания.  Създадено е с финансовата помощ на ЕС и Република България. Общата стойност на договора е 97 714. 47 евро, от които безвъзмездното европейско финансиране е в размер на 96 199.90 евро. Приносът на община Луковит е 1 514.57 евро.

Тъй като в жилището имаме доста свободно време, реших да започна да пиша писма до моето хартиено другарче, в които да разказвам за това как минават дните на група млади хора, които по една или друга причина са събрани под един покрив.

Е, за днес толкова. Не е много, но като за първа среща, като за запознаване, си е предостатъчно.

С обич,  Ваша: Малечка Палечка