На 15 април 2019 г. в Софийски градски съд се състоя първото заседание по същество на делото, заведено от „Група за чист въздух“ срещу Столична община (СО), от която сме част и ние. Началото на заседанието беше отложено за 20 май, като причина за отлагането стана процесуална пречка и нередовно призовани свидетели.

Сред основните ни обвинения са, че с начина си на управление СО има вина за високите нива на замърсяване с фините прахови частици и че не изпълнява задълженията си за коректно информиране на гражданите за нивата на замърсяване, съответно не предприема адекватни мерки за справянето с проблема.

По време на съдебното заседание трябваше да бъде обсъдено какви експертизи са необходими, както и сумата, която трябва да се внесе от „Група за чист въздух“ за тяхното обезпечение. Към момента сме събрали малко над 7 хил. лв. от необходимите поне 10 хил. лв. Предстои да бъдат изслушани експерти, свидетели и потърпевши.

Жалбоподателите пред съдебната зала.

С последното си становище по делото СО се опитва да покаже на съда, че е свършила много по отношение на качеството на въздуха през годините. Но при по-внимателен прочит на посочените мерки се вижда, че е заложено на количеството примери за сметка на тяхното качеството и ефективност. В същото време за двата основни източника на замърсяване – транспорта и битовото отопление с твърди горива, или липсват мерки, или са посочени такива, чиито резултат би бил несъществен. Такива мерки са например обновяването на паркови пространства в централните градски части и изготвянето на проекти за повишаване енергийната ефективност на общински сгради.

Важно е да се отбележи, че след завеждането на иска от страна на „Група за чист въздух“ бяха инициирани макар и недостатъчно на брой мерки от страна на СО. Например стартиране на програмите за подмяна на неефективни уреди за отопление на дърва и твърдо гориво, които се подготвят през последните 1-2 години. Това показва, че колективният иск започва да дава резултат, дори преди да е приключило делото.

Интересно е да се отбележи, че в доклад на Европейската комисия от този месец се посочва, че България е една от държавите в ЕС с най-голяма смъртност заради мръсен въздух. Въпреки че наскоро прие изменения в законодателството, България все още не е предприела практически структурни мерки за справяне със замърсяването на въздуха и за уеднаквяване на целите за качеството на въздуха с ключови политики в областите на околната среда, енергетиката и превозите, се посочва още в документа.

„За нас е важно да покажем на общината, че обществото осъзнава важността от предприемането на адекватни мерки за справянето с този проблем“, смятаме от „Група за чист въздух“.

Всички граждани, които желаят да подкрепят каузата, могат да го направят с дарение на следната банкова сметка:

Фондация „Спаси България“

УниКредит Булбанк, IBAN: BG54UNCR70001523009290

BIC: UNCRBGSF