• Archive for септември 18th, 2019

    Системата каза:

    by  • 22.01.2013 • "От Системата, с любов" • 1 Коментар

    По-долу представяме най-обезпокоителните резултати от сравнителен анализ на социалния статус на хората с увреждания във всички страни-членки на Европейския съюз. Използвани са данни, предоставени от Евростат и от официални източници на държавите-членки, обработени от Център за европейска социална и икономическа политика по заявка на Академичната мрежа на европейски експерти по уврежданията (ANED – Academic...

    Прочети още →