English

    Центърът за независим живот – София (ЦНЖ) е неправителствена, нестопанска организация на хора с увреждания, регистрирана като сдружение за извършване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

    ЦНЖ работи за промяна на държавната политика в сферата на уврежданията в България от 1995 г., като активно се застъпва за ценностите на независимия живот и прилагането на социалния модел на увреждането.

    Прочетете повече за нашите:

     
    ЦНЖ е открита за нови приятели и съмишленици. Всеки, който изповядва идеите и целите на центъра е добре дошъл при нас! За членство в сдружението ни е необходимо само да попълните заявление. Може да го изтеглите от тук.