English

България трябва да спре изграждането на нови 68 обекта за институционална грижа за хора с увреждания

11.02.2019

Европейската мрежа за независим живот, Център за независим живот - София и Фондация "Валидност" призовават българското правителство незабавно да прекрати програмата, която ще насочва европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към изграждането на голям брой заведения за институционална грижа на хора с увреждания и възрастни хора. Въпреки ангажимента на България да се движи към алтернативи на институционалната грижа в общините, наскоро одобрената инвестиция ще замени големите институции с по-малки от същия тип, без да се справи с дълбоко вкоренените дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи.

През март 2018 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира покана BG16RFOP001-5.002 („Подкрепа за деинституционализация на услуги за възрастни и хора[...]

Прочети още »»


Проектът на закон за хората с увреждания е некачествен и вреден!

26.09.2018

Днес изтича срокът за коментари по проектозакона за хората с увреждания в www.strategy.bg. Проектозаконът е изключително слаб – не предполага никаква реформа, създава предпоставки за институционален хаос, води само и единствено до по-високи и неоправдани разходи на бюджета (месечните добавки вече ще бъдат процент от линията на бедност, а не от гарантирания минимален доход) и без никаква полза, още по-малко ефект, за хората с увреждания. Не е ясно как ще се предоставят техническите помощни средства и медицинските изделия, но няма признаци за предстояща промяна – това ще стане ясно в Правилника към закона след приемането му – порок, който трябваше да бъде отстранен, но не е. Достъпността на средата, образованието, жилищното осигуряване,[...]

Прочети още »»


Господин Коралски, кажете истината!

10.09.2018

Приятели,

На 3-ти и 4-ти септември в Женева се състоя двайстата сесия на Комитета на ООН по правата на хората с увреждания. На тази сесия българската делегация беше водена от Минчо Коралски  (изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания), придружен от двайсетина представители на почти всички министерства и агенции с отношение към хора с увреждания в България. Целта на изслушването беше да се представят отговори на множество въпроси, поставени от Комитета след първия български доклад по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. С отговорите си българската делегация вкара Комитета в заблуждение, че държавата провежда политики по уврежданията в съответствие с Конвенцията. Нищо от докладваното не отразяваше реалното положение[...]

Прочети още »»


ЮЛСКИ ВЪЛНЕНИЯ - Когато си свършил добра работа

27.07.2018

В края на месец юли приключват дейностите на ЦНЖ по поредния мащабен проект, финансиран от фондация „Велукс“. Преди три години го нарекохме „LSD – Научаване за социално развитие“ с надеждата да постигнем „мощен психоактивен“ и социален ефект за гр. Луковит и за групата младежи с физически увреждания настанени в защитеното жилище там – поне съкращението LSD означава мощно психоактивно вещество.

Работихме с младите обитатели на защитеното жилище в града, с община Луковит, с общността там, с институции в София. Учихме младите хора на полезни неща, споделяхме опит, ходихме заедно в чужбина, за да видим как живеят там техни връстници с увреждания.
 
Направихме и реконструкция на сградата на ЗЖ,[...]

Прочети още »»


Становище на ЦНЖ по Законопроекта за лична помощ, разработен от Омбудсмана на Република България Мая Манолова

05.07.2018

Личната помощ е „инструмент, който дава възможност на човека с увреждане да води независим живот (НЖ). Личната помощ (ЛП) представлява директно и целево финансиране на хора с увреждания, за заплащане труда на асистенти, от каквито се нуждае човекът поради наличие на увреждане. ЛП следва да се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите в зависимост от житейската ситуация на всеки човек и по цени, които съответстват на цената на труда на вътрешния пазар. Хората с увреждания трябва да имат право да наемат и управляват своите асистенти и да избират модела на заетост, който е най-подходящ за нуждите им. Средствата, отпускани за ЛП трябва да покриват заплатите[...]

Прочети още »»