English

Жалба срещу Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

27.02.2020

Недостъпна рампаСдружение „Център за независим живот” и Митко Цветков - в качеството му на физическо лице - оспориха Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Подобна програма е нужна, но за да бъде и наистина полезна на всички хора с увреждания и да дава равен шанс за независимо живеене на всички, които имат нужда от нея, тя следва да е разписана и да се изпълнява в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

"Програмата не обхваща всички елементи на жилищната среда, чиито преустройства водят до промяна на достъпността на жилището. Това, в комбинация с необоснованите парични граници и в двата компонента, ограничават хората с увреждания във възможостите да[...]

Прочети още »»


"Път без изход за децата: Груповите домове в България"

20.12.2019

Международната организация за защита правата на хората с увреждания (DRI) огласи свой доклад със заглавие "Път без изход за децата: българските групови домове". В него са документирани условия и практики, които са нехуманни, унизителни и рискови за децата, настанени в българските групови домове. Основната констатация на изследването е, че реформите в България, подкрепени със средства от Европейския съюз и други международни източници, „сменят системата на големи, остарели и разпадащи се домове за сираци с нови, по-малки постройки, в които услугите продължават да функционират по старому като традиционни институции“.

“В България ги наричат малки центрове за настаняване от семеен тип. Те не са нито малки, нито в тях има нещо, което[...]

Прочети още »»


Иск в Съда на Европейския съюз срещу Европейската комисия

15.11.2019

НПО внасят иск в Съда на Европейския съюз срещу Европейската комисия за финансиране на инициативи, които водят до сегрегация на хора с увреждания в България

Брюксел, 15 ноември 2019 – За първи път в историята три правозащитни организации в сферата на уврежданията предизвикват съдебна процедура срещу Европейската комисия поради отказ да бъде спряно инфраструктурно финансиране от ЕС, което България ще използва за изграждане на институции за хора с увреждания. Дело № T-613/19, внесено в Съда на Европейския съюз в Люксембург оспорва Решение на Европейската комисия да не спре финансиране от ЕС за България. 
 
Пълната информация може на намерите тук.
[...]

Прочети още »»


"Включеност и увреждания"

07.11.2019

На 7.11.2019г., в Литературен клуб "Перото", обявихме стартирането на общата ни инициатива с катедра "Политология" към Софийски университет, социологическа агенция "Алфа Рисърч" и фондация "Равностойно партньорство". Проектът се казва "Включеност и увреждания" и е финансиран от Фонд Активни граждани България.

Политиките по уврежданията в България се правят конюнктурно и популистки без анализи и изследвания на тяхната ефективност и ефикасност и далеч от принципите и ценностите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през 2012 година. Така, едно съвършено ново по дата законодателство, изработено през миналата календарна година под мотото „системата ни убива“ и натиск на родители на деца с увреждания, съхрани системата-убиец и носи[...]

Прочети още »»


Подкрепете петицията, оспорваща използването на средства от ЕС за деинституционализация в България

17.04.2019

На 20 септември Европейската мрежа за независим живот (ENIL), Център за независим живот - София (ЦНЖ), Фондация "Валидност" и Български хелзинкски комитет (БХК) подадоха петиция до Комисията по петиции на Европейския парламент. Петицията се отнася до планираното използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за изграждане на групови домове за хора с увреждания и възрастни хора, като част от усилията на българското правителство да деинституционализира системата за дългосрочни грижи.

Въпреки че се споменава като пример за „добра практика“, когато става въпрос за деинституционализация на децата от страна на българското правителство и други заинтересовани страни, България постави стотици деца с увреждания в малки институции, вместо да им осигури грижи[...]

Прочети още »»